החתמות וקבלת אישורים מקבלנים

החתמות וקבלת אישורים מקבלנים

קבלת טופס 4 המיוחל הינה אירוע משמח ומכונן המאפשר לאדם לאכלס את הבית אותו בנה או רכש מקבלן. הטופס מהווה היתר אכלוס שניתן על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית וזאת לאחר שזו הבינה כי המבנה עומד בכל הדרישות והתקנים הרלוונטיים מבחינת תשתיות חשמל, גז ומים, בטיחות באש ועוד. 
 
ליווי מול רשויות
בקבלת טופס 4

 
Avatar
טופס 4 ניתן בגמר הבנייה ולאחר קבלתו ניתן לחבר את הבית או הבניין לתשתיות השונות. 
 
 
 
החתמות וקבלת
אישורים מקבלנים

 
Avatar
קבלת טופס 4 המיוחל הינה אירוע משמח ומכונן המאפשר לאדם לאכלס את הבית אותו בנה או רכש מקבלן.
 
 
 
טיפול
בהיתרי שינויים 

 
Avatar
הגשת תכנית שינויים הינה הליך הנועד להתיר שינויים בתכניות בנייה.
 
 
 
אישור מהנדס

 
Avatar
בכל פרויקט בנייה יש צורך בקבלת אישור מהנדס המספק אחריות לבטיחות המבנה.
 
 
 

שיתוף פעולה ותיאום מול הקבלנים והרשויות

בעת רכישת דירה מקבלן, הרי שיש לו חלק חשוב בתהליך קבלת טופס 4. על הקבלן מוטלת האחריות לפעול באופן תקין במהלך עבודת הבנייה, לבצע את הבדיקות הנדרשות ולהציג הוכחות לגבי עמידת המבנה בדרישות הוועדה לתכנון ובנייה. באופן טבעי, לא מומלץ להסתמך על הקבלן בלבד שייבצע את המלאכה לבדו ושייקח אחריות בלעדית על הליך הוצאת טופס 4 ובהחלט מומלץ להיות מעורבים בהליך ואף להסתייע בגורמי מקצוע שיוודאו כי ברשותכם כל האישורים וההחתמות הנדרשות והרלוונטיות מהקבלנים לטובת הוצאת אישור האכלוס. 
 
 

קבלת והצגת האישורים הנדרשים מהקבלן

קבלת אישורים מקבלנים להוצאת טופס 4 חייבת לכלול חתימה של האחראי לביקורת וכן של מודד מוסמך המאשרים את הסעיפים השונים המופיעים בטופס.

האישורים מהקבלן מעידים על התאמת הבנייה בפועל ביחס להיתר הבנייה המקורי ותכנית בנייה ועל מיקומם של הגוש והחלקה בהתאם לרישומים. 

על הקבלן לאשר ולהוכיח כי הותקנו מערכות אינסטלציה וניקוז בהתאם לתקן הרלוונטי וכן להציג מסמכים מחברת הגז המעידים על תקינות מערכת הגז. בנוסף,  יש להוציא אישור כיבוי אש ולצרף בדיקה בידי קונסטרוקטור המעידה על תקינותו של הבטון בקונסטרוקציית המבנה.
הליך הוצאת טופס 4 עשוי להישמע מייגע ומורכב, אולם עמידה בכל התנאים והמרכיבים בהתאם לתקנות והתקנים וסיוע של אנשי מקצוע המתמחים בהוצאת טופס 4, תהפוך את ההליך לבלתי מאיים עבורכם וכן ליעיל ומהיר. 

ליווי מקצועי ויעיל לקבלת טופס 4 

חברת Tofes4u מתמחה בטיפול בכל הדרישות של הרשויות לצורך קבלת היתר האכלוס – טופס 4. צוות אנשי המקצוע שלנו הינו בעל ניסיון ומומחיות בעבודה מול קבלנים לצורך קבלת החתימות והאישורים הרלוונטיים. הסיוע המקצועי מאפשר קיצור הליך קבלת ההיתר וזאת בעזרת פעולה יעילה שתחסוך מכם כאבי ראש והמתנה מיותרת.
 
 

תחומי התמחות נוספים:

 


טופס 4 - ליווי, הגשה, החתמה

חברתנו עובדת באופן ישיר מול קבלנים ואדריכלים שישמחו לחתום על כל המסמכים הדרושים על מנת שביתכם יקבל טופס 4 ללא כל עיכובים מיותרים

Office.t4u@gmail.com

envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
phone6, phone, contact, telephone, support, call

07476-915-64

חייגו אלינו 07476-915-64
או מלאו את הטופס הבא:

טופס 4 - ליווי, טיפול, הגשה

חברתנו עובדת באופן ישיר מול קבלנים ואדריכלים שישמחו לחתום על כל המסמכים הדרושים על מנת שביתכם יקבל טופס 4 ללא כל עיכובים מיותרים

envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
phone6, phone, contact, telephone, support, call

07476-915-64

חייגו אלינו 07476-915-64 או מלאו את הטופס הבא: