טיפול בהיתרי שינויים

טיפול בהיתרי שינויים (הגשת תכנית בנייה חדשה לעירייה)

הגשת תכנית שינויים הינה הליך הנועד להתיר שינויים בתכניות בנייה שנמצא בסמכות של מהנדס הוועדה בהתאם לחוק התכנון והבנייה משנת 1965. על פי החוק, על מנת להגיש בקשה להיתר שינויים, יש להציג היתר בנייה בתוקף שעד למועד פקיעתו ישנם 60 יום לכל הפחות.

במקרה בו ההיתר אינו בתוקף, הרי שיש להוציא אישור הארכת תוקף ההיתר בטרם הגשת הבקשה להחלת השינויים.

עמידה בדרישות ותקנות הוועדה המקומית והרשויות

הטיפול בהיתרי שינויים מתבצע מול מהנדס הוועדה או מהנדס העיר וכולל הגשת הבקשה והצגת המסמכים הנדרשים לוועדה המקומית ולרשויות הרלוונטיות.
 
ליווי מול רשויות
בקבלת טופס 4

 
Avatar
טופס 4 ניתן בגמר הבנייה ולאחר קבלתו ניתן לחבר את הבית או הבניין לתשתיות השונות. 
 
 
 
החתמות וקבלת
אישורים מקבלנים

 
Avatar
קבלת טופס 4 המיוחל הינה אירוע משמח ומכונן המאפשר לאדם לאכלס את הבית אותו בנה או רכש מקבלן.
 
 
 
טיפול
בהיתרי שינויים 

 
Avatar
הגשת תכנית שינויים הינה הליך הנועד להתיר שינויים בתכניות בנייה.
 
 
 
אישור מהנדס

 
Avatar
בכל פרויקט בנייה יש צורך בקבלת אישור מהנדס המספק אחריות לבטיחות המבנה.
 
 
 

במקרים בהם חלו שינויים בבנייה, הרי שקבלת טופס 4 המהווה אישור אכלוס תתאפשר רק לאחר אישור הוועדה על השינויים ומתן ההיתר הרלוונטי. 

על מנת לקבל אישור לתכנית בנייה חדשה, הרי שיש לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי העירייה וחשוב לוודא כי השינויים אינם נמצאים בסתירה ביחס להוראות החוק ותקנות הבנייה וכי הם עומדים בקנה אחד עם ההנחיות המרחביות. 

נוכח המורכבות של הליך טיפול בהיתרי שינויים, הרי שניתן ואף מומלץ להיעזר בשירותים מקצועיים של חברה המתמחה בהליך זה מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים וזאת לשם קיצור וייעול ההליך ולשם שיפור הסיכויים לקבלת האישור.
 

הקריטריונים וההליך להגשת בקשה להיתר שינויים

טיפול בהיתרי שינויים כולל הגשת בקשה במחלקת המידע של העירייה ותשלום אגרה. את הבקשה חשוב למלא כנדרש ולספק את המסמכים הרלוונטיים.

היתר לשינויים ניתן עד 21 יום מיום קליטת הבקשה וזאת כאשר הבקשה עומדת בכל הקריטריונים הדרושים. הצגת תכנית בנייה חדשה לעירייה נדרשת במקרים בהם הבנייה שבוצעה בפועל אינה תואמת את הבקשה המקורית לקבלת היתר הבנייה. במצב שכזה, יש לבצע את ההתאמות המתחייבות ולהגיש בקשה התואמת את הבנייה שבוצעה בשטח ועומדת בתנאי הסף. 
 
התהליך כולל אפשרות לשני סבבי תיקונים, כאשר בקשה שאינה תקינה לאחר שני הסבבים הללו, תידחה ותיסגר. נוכח הדרישות והתנאים הקפדניים להליך קבלת היתר שינויים, הרי שמומלץ לקבל סיוע מגורמי מקצוע הבקיאים בהליך. 

אנו כאן לשירותכם!

חברת Tofes4u מתמחה במתן שירותים מקצועיים וטיפול בהליכי הוצאת טופס 4 והיתרי שינויים. אנו עובדים באופן יעיל מול כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות במטרה לקצר את ההליך ולייעלו ולהגדיל את הסיכויים לאישור הבקשה באמצעות הגשת כל המסמכים הרלוונטיים במהירות ובהתאם לתקנות.
 
 

תחומי התמחות נוספים:

 


טופס 4 - ליווי, הגשה, החתמה

חברתנו עובדת באופן ישיר מול קבלנים ואדריכלים שישמחו לחתום על כל המסמכים הדרושים על מנת שביתכם יקבל טופס 4 ללא כל עיכובים מיותרים

Office.t4u@gmail.com

envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
phone6, phone, contact, telephone, support, call

07476-915-64

חייגו אלינו 07476-915-64
או מלאו את הטופס הבא:

טופס 4 - ליווי, טיפול, הגשה

חברתנו עובדת באופן ישיר מול קבלנים ואדריכלים שישמחו לחתום על כל המסמכים הדרושים על מנת שביתכם יקבל טופס 4 ללא כל עיכובים מיותרים

envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
phone6, phone, contact, telephone, support, call

07476-915-64

חייגו אלינו 07476-915-64 או מלאו את הטופס הבא: